Skip to main content

Każdy producent, dystrybutor czy w końcu świadomy użytkownik kosmetyków z pewnością choć raz w życiu słyszał o tzw. zasadach GMP związanych z produkcją preparatów. Słynne normy GMP to zbiór praktyk dotyczących produkcji i kontroli jakości produktów kosmetycznych, farmaceutycznych i spożywczych, tzw. Dobre Praktyki Produkcyjne. Co należy o nich wiedzieć? Jak poszczególne zasady odnoszą się do kwestii produkcji kosmetyków? Przekonajmy się.

Zasady GMP w produkcji kosmetyków – informacje podstawowe

Zasady GMP (z ang. Good Manufacturing Practices) to wprowadzone przez Parlament i Radę Europejską na mocy rozporządzenia z 29 kwietnia 2004 roku normy w zakresie higieny środków spożywczych (w szerokim rozumieniu). Przestrzeganie określonych przepisów ma zapobiec produkcji towarów o niewystarczającym poziomie jakości oraz stanowić krok w stronę gwarancji niezmienności cech produktów. Zasady GMP dotyczą zarówno produktów spożywczych, jak i kosmetyków czy artykułów farmaceutycznych. Dotyczą kwestii takich jak standardy produkcji, przechowywania i transportu towarów, jak również metod kontroli jakości oraz norm związanych ze sporządzaniem niezbędnej dla działalności przedsiębiorstwa dokumentacji. Wprowadzenie zasad GMP ma dawać konsumentom pewność co do właściwości i jakości nabywanego produktu z opisanych przez nas kategorii. Zasady GMP w kosmetykach minimalizują ryzyko zanieczyszczenia produktów kosmetycznych niepożądanymi substancjami oraz zaistnienia na etapie produkcji błędów proceduralnych.

Czego dotyczą zasady GMP w produkcji kosmetyków?

Wytwarzanie kosmetyków z zgodzie z GMP wymaga od producentów spełniania określonych norm w zakresie:

 • położenia i otoczenia obiektu produkcyjnego;
 • dbania o utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków oraz urządzeń;
 • przestrzegania zasad higieny w obiekcie;
 • dostępu do czystej wody;
 • kontroli odpadów;
 • zwalczania szkodników i zapobiegania rozwojowi ich populacji;
 • edukacji pracowników zakładu.

Wdrożenie zasad GMP (oraz potwierdzenie ich przestrzegania przez kompetentny podmiot) pozwala przedsiębiorcom ubiegać się o prestiżowy certyfikat GMP – kosmetyki te oznaczone są standardem ISO 22716. GMP to zasady obowiązujące wszystkich producentów i dystrybutorów działających na terenie Unii Europejskiej. Wspólne dla branży farmaceutycznej, spożywczej i kosmetycznej przepisy można ująć w formę uniwersalnego dekalogu zasad GMP. Jak możemy sparafrazować jego przykazania?

Zasady GMP w produkcji kosmetyków – dekalog

 1. Zainicjowanie produkcji kosmetyków (a także innego rodzaju produktów) w myśl GMP wymaga uprzedniego szczegółowego zaznajomienia się ze wszystkimi procedurami działania.
 2. Proces wytwarzania kosmetyków w zgodzie z GMP wymaga sumiennego przestrzegania zasad postępowania w określonej sytuacji.
 3. Nieodzowny jest nieustanny nadzór nad jakością wykorzystywanych do produkcji składników i półproduktów.
 4. Nie wolno zapominać o regularnej konserwacji i serwisie urządzeń technicznych wykorzystywanych w zakładzie.
 5. Należy stosować zasady higieniczne minimalizujące ryzyko zanieczyszczenia produktu.
 6. Wytwarzanie kosmetyków w zgodzie z GMP wymaga maksymalnego skupienia oraz zaangażowaniu pracowników w jak najlepsze wypełnianie powierzonych im zadań.
 7. Błędy dostrzeżone podczas procesu produkcji powinny być natychmiast zgłaszane przełożonym lub innym odpowiedzialnym osobom.
 8. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ma znaczenie priorytetowe.
 9. Każdy etap produkcji kosmetyków zgodnie z zasadami GMP powinien być kontrolowany i opisywany.
 10. Nad każdym etapem wytwarzania kosmetyków w zgodzie z GMP powinny czuwać osoby kompetentne, odpowiednio przeszkolone i doświadczone.

Rzecz jasna zasady dotyczące wytwarzania kosmetyków w zgodzie z GMP mogą być ujęte również w inny sposób. Bez względu na ostateczną formę dotyczą jednak tych samych standardów postępowania produkcyjnego. Oficjalną wersję dekalogu GMP proponuje Instytut Żywności i Żywienia.

GMP w kosmetykach a GHP oraz HACCP

Normy GMP, czyli Dobrej Praktyki Produkcyjnej, często wymieniane są wraz z przepisami Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP – z ang. Good Hygienic Practice) oraz Analizy Ryzyka i Kontroli Punktów Krytycznych (HACCP, z ang. Hazard Analysis and Critical Control Point). Wszystkie trzy wymienione systemy norm mają na celu jedno wspólne dobro – bezpieczeństwo zdrowotne żywności, leków oraz kosmetyków. Warto jednak wiedzieć, że dla przedsiębiorców zatrudniających do 50 pracowników obowiązkowe są wyłącznie normy GMP związane z wytwarzaniem kosmetyków bądź innego rodzaju wymienionych produktów. Należy zaznaczyć też, że niektóre z zasad GMP powielają zasady z zakresu GHP. Mowa m.in. o kwestiach związanych troską o utrzymanie jak najlepszych warunków higienicznych w zakładzie produkcyjnym, zapewnieniem odpowiedniego oświetlenia, wentylacji czy gospodarki wodno-ściekowej.

Jakie korzyści płyną z posiadania certyfikatu GMP w zakresie produkcji kosmetyków?

Jak już wspominaliśmy, obowiązek posiadania certyfikatu GMP związanego z wytwarzaniem kosmetyków dotyczy wszystkich producentów i dystrybutorów działających na terenie Unii Europejskiej. Warto jednak podkreślić, że uzyskanie tego rodzaju certyfikatu wiąże się z wieloma wymiernymi korzyściami. Zaliczamy do nich wzrost renomy i pozycji rynkowej marki, budowę zaufania wśród klientów, zwiększenie jakości oferowanych produktów, minimalizację strat ponoszonych w wyniku błędów oraz ułatwienie obiegu informacji w działalności firmy. Jak zatem widać, uzyskanie certyfikatu GMP w zakresie produkcji kosmetyków ma wielowymiarowe znaczenie dla każdego brandu, dlatego powinno stanowić priorytet.

Jak uzyskać certyfikat GMP w zakresie produktów kosmetycznych?

Certyfikat GMP w zakresie wytwarzania kosmetyków przyznawany jest na podstawie audytu przeprowadzanego w obiekcie klienta. Kontroli inicjowanej przez powołany organ podlegają zarówno wdrożone procedury postępowania związane z produkcją i przechowywaniem kosmetyków zgodnie z normami GMP, jak i metody raportowania oraz obieg dokumentacji w przedsiębiorstwie. Po pomyślnym przebiegu audytu podmiotowi przyznawany jest certyfikat GMP zgodności z ISO 22716. Certyfikat GMP wystawiany jest przez niezależne podmioty certyfikujące, zatwierdzane przez renomowane organy regulacyjne. W Polsce podmioty musi zaakceptować m.in. Ministerstwo Zdrowia. Koszt uzyskania certyfikatu GMP może zależeć od wielkości zakładu, jego specyfiki, zakresu prac audytora w zakresie określania zgodności z normami GMP, a także ustaleń podmiotu certyfikującego. Wysokość wydatku może być zależna również od kraju, w którym dochodzi do audytu.

Nasza firma, jako producent najwyższej jakości kosmetyków dla największych marek działających na rynku, może poszczycić się prestiżowym certyfikatem GMP dotyczącym produkcji kosmetyków. Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą specjalistycznych preparatów do paznokci, takich jak cleanery, zmywacze czy oliwki, zapoznaj się z naszymi propozycjami.

Leave a Reply